143.000 tonn elavfall samla inn i 2017

Returselskapa samla inn 143.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall i 2017. 83 prosent av det såkalla EE-avfallet vart omgjort til verdifulle råvarer.

- Nordmenn gjer ein kjempeinnsats med å levere EE-avfall kvart år. Innsatsen hindrar forureining av naturen, reduserer ressursbruken og har også stor økonomisk verdi fordi råvarene blir selde og brukte på nytt, seier Heidi Austlid, administrerande direktør i IKT Norge.

Det er både gull, sølv, kopar, jern og aluminium i avfallet. FN meiner EE-avfallet som blir kasta i heile verda på eitt år, er verdt rundt 550 milliardar kroner.

Totalt vart 119.000 tonn elavfall resirkulert og selt på råvarebørsar over heile verda. Velfungerande komponentar blir selde til bedrifter og brukte om att i nye produkt.

- Ein mikroprosessor er eit godt eksempel. Den finst i mobiltelefonar, datamaskiner - til og med i rulletrapper. Metallet er verdt ti kroner når mikroprosessoren blir smelta om, men kan vere verdt opptil 900 kroner når den blir brukt om att. For oss er byane dei nye gruvene, meiner administrerande direktør Stig Ervik i den landsdekkjande og bransjeeigde produsentansvarsordninga Norsirk.

(©NPK)

Ein mikroprosessor, som finst for eksempel i ein mobiltelefon, kan vere verdt mykje når den blir smelta om. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix