Bondesamvirka vil ha låg prisvekst

Nortura åtvarar mot å auke kraftfôrprisane i landbruksoppgjeret, mens Tine vil ha lågare prisvekst for mjølk. 

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har signalisert at prisane på kraftfôr kan bli auka og har sjølv sagt at det kan føre til litt «baluba», skriv Nationen. Nortura er ikkje begeistra for utspelet.

- Vi er bekymra for dei signala som kjem frå Dale om kraftfôrprisen. Vi er opptatt av kostnadskontroll, og dette er den største kostnaden for husdyrbønder. Dersom kostnadane aukar, vil det gå ut over inntekta til bøndene, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag i Nortura. Ho seier den aukande kostnaden ikkje berre kan sendast vidare i verdikjeda til forbrukarane.

Vaag peikar også på at det er overproduksjon for alle varer i husdyrsektoren bortsett frå storfe, og at dette set press på prisane.

Meierisamvirket Tine ber partane i oppgjeret vere forsiktig med å auke prisen på mjølk. Selskapet fryktar at utfasing av eksportstøtta til ost vil føre til mindre mjølkevolum. Derfor vil Tine gjere norsk mjølk meir konkurransedyktig for å kunne kompensere for den venta volumnedgangen. Det tilseier at ein «fram mot 2021 framleis har ein prisvekst vesentleg lågare enn konsumprisindeksen», skriv Tine i sitt innspel.

(©NPK)

Mens Nortura vil unngå dyrare fôr, vil Tine at mjølkeprisane skal auke mindre enn den generelle inflasjonen. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix