Britane sår tvil om sluttdato for overgang 

Storbritannia utfordrar forslaget frå EU til sluttdato for overgangsordningane som skal gjelde etter brexit. 

Det kjem fram i eit diskusjonsnotat som toryregjeringa har utarbeidd.

NTB er kjende med innhaldet i notatet. I teksten heiter det at varigheita av overgangsperioden bør bli bestemt «rett og slett av kor lang tid det vil ta å førebu og innføre dei nye prosessane og nye systema» som skal gjelde etterpå.

EU har foreslått 31. desember 2020 som sluttdato for overgangsperioden.

Britane er samde i at perioden bør vare rundt to år, men ønskjer ytterlegare diskusjon om den nøyaktige datoen.

I tillegg foreslår regjeringa at det må opprettast ein komité der Storbritannia og EU skal kunne møtast for å diskutere spørsmål som har med overgangsordningane å gjere.

I overgangsperioden skal det aller meste i praksis fortsette som før. Det vil gi britane tid til å forhandle om nye avtalar som kan tre i kraft når overgangen er over.

Storbritannia har formelt sett ikkje lov til å forhandle fram avtalar med tredjeland som Noreg så lenge dei framleis er med i EU.

(©NPK)

Statsminister i Storbritannia Theresa May vil ha nærmare diskusjon om varigheita til overgangsordningane etter brexit. Storbritannia går ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars 2019. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix