Comeback for Wara i Frp - blir ny justisminister

Frp-leiar Siv Jensen har i mange år lytta til råda hans og brukt han som samtalepartnar. No gjer Tor Mikkel Wara rikspolitisk comeback som ny justisminister.

Det var Dagbladet som først melde at 53-åringen frå Karasjok i Finnmark skal etterfølge Sylvi Listhaug som ny justis-, beredskap- og innvandringsminister.

NTB får bekrefta at Tor Mikkel Wara blir utnemnt i ekstraordinært statsråd seinare i dag. Dermed ligg alt til rette for at Per Sandberg fortset som fiskeriminister etter å ha brukt påska i tenkjeboksen.

Lysande talent

Wara har jobba i PR- og kommunikasjonsbransjen i mange år og kjem frå First House, der Sylvi Listhaug også arbeidde tidlegare. Han har ei svært høg stjerne blant mange i Framstegspartiet, kanskje særleg den yngre garde.

Wara har vore ein viktig samtalepartnar for Frp-leiar Siv Jensen i ei årrekkje og er kjent for skarpe analysar og slagferdige formuleringar. Som ung vart han rekna som eit lysande politisk talent. Han vart kjent som leiar av Framstegspartiets Ungdom mellom 1987 og 1990, sat i Oslo bystyre i same periode og vart vald inn på Stortinget i 1989. Mellom 1991 og 1993 var han nestformann i Framstegspartiet og av mange vurdert som partihøvding Carl I. Hagens naturlege arvtakar.

Liberalist

Wara hadde også vervet som finanspolitisk talsmann, men var ein del av den liberalistiske fløya i partiet som på det nærmaste vart utradert etter det opprivande landsmøtet på Bolkesjø i 1994.

I motsetning til mange av kampfellene sine blant liberalistane braut Wara aldri heilt med Frp, sjølv om han melde seg ut av FpU. Han tok farvel med rikspolitikken etter éin periode på Stortinget. Særleg etter at Siv Jensen overtok som partileiar i 2006, har han bidratt i mange ulike partisamanhengar, også på konferansar og som foredragshaldar for Frps fylkeslag.

Positiv til innvandring

Frp-nestleiar Per Sandberg var før påske open om at han var usikker på om han ønskte justisministerposten permanent. Han har fungert i stillinga sidan Sylvi Listhaug gjekk av og var også konstituert då ho var i mammaperm.

Frå fleire hald er det blitt opplyst at Sandberg ville ha fått jobben dersom han ønskte den, men valet av Wara blir også godt mottatt, i det minste i delar av partiet.

Enkelte på den meir verdikonservative fløya er nok bekymra for utsegner Wara kom med då han var aktiv i politikken. Han gav i fleire samanhengar uttrykk for at innvandringa til Noreg er positiv for landet, sjølv om han også understreka at han ønskte avgrensingar og var kritisk til pengebruken som knytte seg til dette.

I 1993 åtvara han Hagen mot å bruke innvandrarsaka som stemmesankar i valkampen.

- Hensikta med å bringe temaet inn i valkampen må vere å førebyggje nasjonalistiske og rasistiske strøymingar, ikkje berre samle stemmer, sa Wara til NTB den gong.

Tor Mikkel Wara har vore tett på Framstegspartiet dei siste år. Her frå valvaka i 2013. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Per Sandberg (Frp), førebels fungerande justisminister. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix