Eirik Jensen i retten for å få tilbake beslaglagte verdiar

Eirik Jensen og Spesialeininga møttest fredag i retten for å avgjere om den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen får tilbake beslaglagte verdiar.

Jensen kjempar med Spesialeininga om beslaglagte verdiar, deriblant framtidige bokinntekter, skriv NRK.

Fredag deltok assisterande sjef i Spesialeininga for politisaker, Guro Glærum Kleppe, i rettsmøtet med Eirik Jensen og forsvararen hans Arild Holden.

- Jensen gav ei forklaring for retten. Han la vekt på situasjonen sin i dag. Han ønskjer å disponere dei pengane han har tent på ærleg vis. Vitterleg har ikkje dette noko med kriminalitet å gjere. Dette er legalt så det held, seier Holden.

Spesialeininga har tatt heft i verdiane til Jensen og meiner han var skuldig i heleri for over to millionar kroner, men retten fann det bevist at summen var litt over 660.000 kroner. Holden ber om at det framtidige hefta blir avgrensa til beløpet, i samsvar med dommen.

- Alt ut over dette må han få utbetalt, seier Holden.

I 2014 blei politioverbetjent Jensen arrestert i Oslo politihus og sikta av Spesialeininga for politisaker for grov korrupsjon. 18. september 2017 blei han dømt til 21 år i fengsel for grov korrupsjon, medverking til hasjimport og våpenlovbrot. Gjermund Cappelen blei i same sak dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, i tillegg til inndraging av 825 millionar kroner.

Jensen og Cappelen har begge anka dommen, og ankeforhandlinga er fastsett i Borgarting lagmannsrett 28. august og er rekna med å vare i 20 veker, eller 80 rettsdagar, til og med 1. februar 2019.

(©NPK)

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix