Facebook kan ikkje utelata fleire tilfelle av datamisbruk

Facebook-topp Sheryl Sandberg ser ikkje bort frå at det kan ha skjedd fleire tilfelle av systematisk misbruk av Facebooks persondata.

Facebook var kjent med kommunikasjonsbyrået Cambridge Analyticas (CA) misbruk av personopplysningar allereie i 2016, men då skal byrået ha fortalt Facebook at alle personopplysningane CA har brukt, blei sletta.

- Vi prøvde å ikkje verifisera den påstanden, og det er vår feil. Spesielt når vi i etterkant ser at opplysningane skal ha blitt brukt i den amerikanske valkampen, seier Sandberg.

Facebook-toppen, som kom til IT-giganten frå Google i 2008, seier at den største tabben til Facebook var at dei tenkte for «idealistisk».

Frå og med måndag skal Facebook synleggjera for brukarane alle appane dei har delt opplysningane sine til.

Trass at Facebook no ser framover på ei ny tid med nye retningslinjer for personvern, ser ikkje Sandberg at fleire tilfelle av systematisk misbruk frå fortida på nytt heimsøkjer Facebook.

- Vi har opna ei etterforsking, og det er fullt mogleg at vi avdekkjer fleire tilfelle, seier ho.

CA er skulda for å ha samla inn opplysningar frå 87 millionar Facebook-brukarar. Informasjonen skal ha blitt brukt til å føreseia og påverka vala til veljarane, og det blei selt analysar til valkampstaben til Trump.

Både EU-parlamentet og parlamentet i Storbritannia har krav svar frå Facebook-sjef Mark Zuckerberg i samband med avsløringane. Neste veke skal Zuckerberg svara for den amerikanske kongressen.

Facebook-aksjen har rast på børsen etter at saka blei rulla opp i britiske og amerikanske media i helga.

(©NPK)