Forslag om utvida væpning ved sårbare objekt

Regjeringa foreslår å gi høve til tidsuavgrensa væpning ved sårbare objekt, såkalla punktvæpning.

- Å beskytte befolkninga er ei av dei fremste oppgåvene til staten. Regjeringa ønsker derfor å gi politiet tilgjenge til tidsuavgrensa væpning ved sårbare objekt, noko regelverket i dag ikkje opnar for, seier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Sårbare objekt vil spesielt vere lufthamner eller andre store trafikknutepunkt, eller objekt som har stor symbolverdi. Dermed blir ikkje væpninga knytt til konkrete objekt eller personar.

Større område som for eksempel byar eller bydelar er ikkje dekt av lovforslaget. For væpning av større område vil det framleis vere reglane i våpeninstruksen som kan vere heimel for tidsavgrensa væpning.

Forslaget endrar ikkje gjeldande prinsipp om at norsk politi som hovudregel skal vere uvæpna.

Under regjeringsforhandlingane på Jeløya i januar vart dei tre partia einige om at det ikkje blir noka generell væpning i denne stortingsperioden. Den framforhandla regjeringsplattforma opna likevel for at politiet kan væpnast på spesielt utsette stadar.

Leiaren for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa då at han var skuffa over nyheita om at regjeringa ikkje vil innføre generell væpning.

- Det har vore tydelege tilbakemeldingar med tanke på behovet, og ikkje minst frå dei som faktisk skal gjere den tenesta ute i gata. Med tanke på det så må eg nok seie at vi er skuffa, sa Bolstad.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix