Forsvararane ber om frifinning for mora i Valdres-saka

Forsvararane i Valdres-saka ber om full frifinning for den tiltalte mora. Dei gjekk i prosedyren til kraftig angrep på påtalemakta.

Forsvararane Ann Turid Bugge og Aasmund Sandland heldt prosedyre på siste dag av rettssaka torsdag.

Begge brukte sterke ord i omtalen av arbeidet til påtalemakta før rettssaka og prosedyren til aktor.

- Jussen og den juridiske biten er etter mi meining særdeles stemoderleg handtert, sa Bugge.

Ho slo fast at dødsfallet til 13-årige Angelica Heggelund er eit forhold som ikkje blir ramma av norsk lov - etter å ha gått i detalj gjennom det ho meiner er feil bruk av paragrafar. Måten tiltalen - som blant anna omfattar grov mishandling - er forma ut på, gjer i seg sjølv at ein dom kan opphevast, meiner ho.

Den tiltalte mora følgde med frå eit anna rom, slik ho har gjort mykje av tida. Ein del dagar under den seks veker lange behandlinga har ho ikkje vore i rettsbygningen i det heile tatt. Det trekte forsvarar Bugge fram.

- Ho har ikkje vore i stand til å ta vare på sitt forsvar, sa forsvararen, som understrekar at kvinna aldri har sagt frå seg sin rett til å vere til stades.

(©NPK)

Forsvarar Ann Turid Bugge fotografert i retten onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Den tiltalte mora (i midten) saman med forsvararane Ann Turid Bugge og Aasmund Sandland tidlegare i saka. Kvinna gav samtykke til fotografering bakfrå. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix