- FpU-medlemmer vurderer om dei ønskjer å vere i partiet

Medlemmer i FpU krev at moderpartiet tar metoo-oppropet på alvor. Fleire vurderer om dei vil bli i partiet, åtvarar Ingeborg Bjørnevik i Hordaland fylkesstyre.

- Det er ei trend og ein kultur som har blitt implementert i partiet over tid. Den siste saka er berre dropen, seier økonomiansvarleg Bjørnevik i FpU Hordaland til NTB.

Oppropet kjem etter at organisasjonsutvalet i Frp i den siste saka om seksuell trakassering, der ein mann har sendt seksuelle meldingar til ein 14-åring, har komme fram til at eit brot på retningslinjene har funne stad, men at det er opp til landsmøtet i FpU å handtere saka.

- Rolla til eit organisasjonsutval i slike saker er å skape distanse mellom dei som varslar og dei det blir varsla om, seier Bjørnevik.

18 tillitsvalde i FpU stiller seg bak oppropet mot handteringa til Frp av metoo-sakene.

Sak med sprengkraft

Leiar for organisasjonsutvalet i Frp, Helge André Njåstad, sa tysdag til Filter Nyheter at «ei streng åtvaring» er ein «reaksjon som er ganske sterk» overfor den omtalte mannen i metoo-saka, som også har verv i Frp. Njåstad kommenterte ikkje oppropet.

- Det vil hefte ved vedkommande at han har ein åtvaring mot seg. Nokon meiner det er for mildt, mens nokon meiner det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sa Njåstad.

Bjørnevik i FpU seier at det i første omgang ikkje er sjølve vedtaket FpU reagerer på, men at FpU opplever at moderpartiet skyv ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saka. FpU-aren seier det er mange unge politisk engasjerte menneske som følgjer nøye med på handteringa til Frp av saka, både i FpU og i andre ungdomsparti.

- Det er ein sak med sprengkraft for unge som er engasjerte, seier ho.

Vurderer å melde ut

No åtvarar Bjørnevik om at det er stemmer i ungdomspartiet som har sagt at dei skal vurdere om dei ønsker å vere i partiet, om oppropet ikkje blir tatt til etterretning.

- Vi er alle på same lag, men vi meiner at det må sterkare verkemiddel til, seier ho.

Fylkesleiar Martin Jonsterhaug i Hordaland seier til NTB at dei tillitsvalde i FpU dei neste dagane skal samlast for å ta opp ei rekke krav til moderpartiet.

- Dersom ein driv med trakassering, bør det kunne føre til for eksempel suspensjon i fleire år. Det vil vise at også Frp tar trakassering på alvor, seier Jonsterhaug.

(©NPK)