Havisen minkar i Antarktis for andre året på rad

Isdekket som omgjev fastlandet på Antarktis, har blitt mindre for andre året på rad, etter fleire år med rekordutbreiing. Forskarane kan ikkje forklara kvifor.

Rapporten kjem berre dagar etter at målingane frå Arktis, på den andre sida av jordkloden, viste rekordhøge temperaturar og den minste utbreiinga av havis i februar sidan målingane starta for eit halvt hundreår sidan.

Australias Antarktis-divisjon (ADD) seier dei siste satellittbileta viser ei utstrekning på havisen på 2,15 millionar kvadratkilometer. I mars i fjor var talet 2,07 millionar, rekordlågt for sommarmålinga på den sørlege halvkula.

I fjor var det også lite havis under vintermålinga, med 18,05 millionar kvadratkilometer.

Antarktis-forskar Phil Reid seier at målingane viser eit stort avvik frå det som har vore trenden dei siste åra, ein jamn auke på 1,7 prosent kvart tiår sidan 1979.

ADD-forskar Rob Massom seier at forskarane enno ikkje forstår kva som ligg bak endringa i mønsteret, men at det har høg prioritet å forstå kreftene som er i sving.

- Havisen spelar ei viktig rolle i det globale klimasystemet og skaper eit verdfullt livsmiljø for ei rekkje artar, frå mikroskopiske organismar til kvalar, seier Massom.

(©NPK)

Australske forskarar seier at det for andre året på rad blir mindre havis rundt Antarktis. Dei kan enno ikkje forklara kvifor dette skjer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix