Kina prøver å få EU på si side etter ny tolltrussel frå Trump

Kina seier dei er klare til å betala kva pris som helst i handelskrigen med USA, og vil få med seg EU etter at USA truga med toll på fleire kinesiske varer.

Den amerikanske presidenten Donald Trump sa torsdag at han har instruert rådgjevarane sine til å vurdera ytterlegare toll på kinesiske varer for 100 milliardar dollar, som svarar til 785 milliardar kroner,

Fredag svarte Kina knallhardt på det seinaste utspelet til USA i handelskonflikten mellom dei to landa.

- Viss USA lèt vera å bry seg om motstanden frå Kina og verdssamfunnet og insisterer på åleinegang og handelsproteksjonisme, vil Kina svara, kosta kva det kosta vil, heiter det i ein uttale på nettsida til handelsdepartementet.

- Viss USA innfører nye straffetollar, er vi på kinesisk side klare og villige til å svara med eit sterkt motangrep, skreiv departementet.

Statskontrollerte kinesiske media kalla samtidig utsegnene til Trump for «latterleg», ifølgje Reuters.

EU i klemme

Kina strekte samtidig ut ei hand til EU i eit forsøk på å skapa ein breiare handelsallianse mot den proteksjonistiske politikken til Trump.

- EU og Kina må stå saman mot proteksjonisme, og syta for å ta vare på multilaterale handelsvilkår. Det har EU og Kina eit felles ansvar for, og vi må handla no, seier leiar av Kinas delegasjon til EU, Zhang Ming.

For EU kan eit slikt trekk derimot føra til auka amerikanske tollsatsar mot EU-land, og svekkja dei historisk sett sterke handelsrelasjonane mellom Europa og USA. EU har dermed førebels valt å ikkje svara på den direkte oppmodinga frå Kina.

Talsmann for EU-kommisjonen Daniel Rosario seier i staden at handelskonfliktar må løysast i WTO, men tek samtidig avstand frå proteksjonisme.

- Vi meiner at fri og rettferdig handel er ei av dei sterkaste drivkreftene for vekst, seier Rosario fredag.

Spenningar i Vesten

EU og USA var på randa av ein handelskrig i mars, etter at Trump truga med å innføra straffetoll som kunne ramma europeiske metallprodusentar.

Trump gav likevel EU ein utveg i siste liten, og ein ny frist 1. mai for EU-forhandlarane til å koma med nye løysingar som kan endra det Trump har karakterisert som urettferdige handelsvilkår.

EU har likevel nekta for skuldingane til Trump, som hovudsakleg har sentrert seg rundt den tyske bilindustrien, og førebudd seg til kontratiltak dersom Trump faktisk innfører straffetoll også på EU-land.

Frankrikes president Emmanuel Macron har i sterke ordelag uttalt at Europa ikkje skal godta å måtta forhandla med ein «pistol til hovudet».

Stort handelsunderskot

USA har eit stort handelsunderskot med Kina og kjøper langt fleire varer frå Kina enn omvendt. Trump skuldar Kina for å dumpa prisar på kinesiske varer og stela forretningsløyndommane til amerikanske verksemder.

Dette meiner Trump mellom anna skjer gjennom urettmessige fordelar dei får gjennom å vera lista som eit utviklingsland av Verdshandelsorganisasjonen (WTO).

- Kina, som er ei økonomisk stormakt, blir rekna som eit utviklingsland av WTO. Dei får difor fantastiske fordelar, spesielt overfor USA. Er det nokon som synest dette er rettferdig. Vi var dårleg representert. WTO er urettferdig overfor USA, skreiv Trump på Twitter fredag

- Ikkje fullskala handelskrig

Ifølgje AP ligg det an til å bli det største handelsoppgjeret sidan den andre verdskrigen, og i verste fall får konflikten også store konsekvensar for verdsøkonomien.

Norske analytikarar tvilar derimot på at det blir fullskala handelskrig.

- Konflikten mellom USA og Kina eskalerer, men vi trur ikkje han endar i fullskala handelskrig. Det blir likevel sannsynlegvis ein del turbulens framover, konstaterer makroøkonom Jeanette Strøm Fjære hos DNB Markets fredag.

(©NPK)

Kinesarar kan koma til å drikka mindre amerikansk whisky med ein toll på 25 prosent. Her frå ein supermarknad i Beijing. Foto: Andy Wong / AP / NTB scanpix