Annonse
Kommunesammenslåingen har kostet Molde kommune millioner så langt

Leserinnlegg:

Kommunesammenslåingen har kostet Molde kommune millioner så langt

Publisert:

Man kan i tysdagens Romsdals Budstikke lese følgende: «Sterk bekymret over utviklingen» der ferdigbehandlede pasienter fra Molde kommune blir liggende på sykehuset i påvente av ledig plass», samt i artikkel to:» Mangler 180 millioner» Dette er en samlet utfordring i sektorene inn mot 2024, ...

Vi må sikre verktøy som fanger opp rusmisbruk

Leserinnlegg:

Vi må sikre verktøy som fanger opp rusmisbruk

Publisert:

I lys av siste dagers oppslag om ekstrem økning i bruk av kokain blant ungdom, reagerer vi i KrF. Det er
ingen som vil straffe tungt rusavhengige. Nå handler det om hvilken rolle poliAet skal ha i avdekking og
oppfølgingen av narkoAkabruk og ikke minst, om hjelpen skal være påtvunget eller ...

Oppfølging av politiske vedtak i Molde kommune

Leserinnlegg:

Oppfølging av politiske vedtak i Molde kommune

Publisert:

Vi er politikere, ikke teknokrater. Overlates demokratiet til teknokratiet, får vi et meritokrati som resultat. Det er ikke demokratisk, ei heller bidrar det til demokratiutvikling, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.

Ei fri og modig kyrkje for vår tid

Lesarinnlegg:

Ei fri og modig kyrkje for vår tid

Publisert:

Frimodig kyrkje (FK) si folkekyrkje i Møre er trufast mot Guds ord, open, engasjerande og inkluderande. -Vi er ikkje mot noko menneske, men for Jesus, som Broder Andreas i Opne Dører ofte sa det, skriv Arnt-Ove Tenfjord,
1. kandidat Frimodig Kyrkje Møre, i dette lesarinnlegget.

Krig i Europa – historien har gjentatt seg

Kronikk:

Krig i Europa – historien har gjentatt seg

Publisert:

I 2020 ble vi konfrontert med en global pandemi. Pandemien utgjorde en utfordring vi som verdenssamfunn ikke var forberedt på å håndtere. Gjennom internasjonalt samarbeid og inngripende tiltak var vi allikevel i stand til å manøvrere oss gjennom en krise som påførte enorme lidelser og kostet ...

Bruksanvisning vs virkelighet

Leserinnlegg:

Bruksanvisning vs virkelighet

Publisert:

Forestill deg at kaffemaskinen har sluttet å virke. Frustrerte kollegaer samles, med tomme kopper og utålmodige miner. Beskjeden fra produsenten av kaffemaskinen er klar og tydelig: Dersom maskinen er koblet til strøm og vann og man har trykket på de angitte knappene, så skal den virke. Men ...

Inntektsløft gir framtidstru

Lesarinnlegg:

Inntektsløft gir framtidstru

Publisert:

Landbruket og bøndene har hatt store forventingar til den regjeringa som styrer landet no. Hurdalsplattforma, det politiske styringsdokumentet til regjeringa, sette høge mål for inntektsutviklinga for bøndene. Men trass i eit rekordstort landbruksoppgjer i 2022 peikar pilene feil veg, og ...

131 personar melde for ruspåverka køyring

Møre og Romsdal Politidistrikt:

131 personar melde for ruspåverka køyring

Publisert:

Tal frå Utrykningspolitiet (UP) viser at 131 personer er melde for ruspåverka køyring i Møre og Romsdal politidistrikt, frå januar til og med mars. Det er éin meir enn på same tid i fjor. På landsbasis har 2980 bilførarar blitt melde for ruspåverka køyring i første kvartal 2023, melder ...

Farlige politiske floskler

Leserinnlegg:

Farlige politiske floskler

Publisert:

Prosessen med innføring av en ny særskatt på norsk havbruksnæring er langt fra en stolt, norsk tradisjon.
Geir Pollestad skriver 17. maitaler i flere medier om regjeringens prosess med innføring av en ny grunnrenteskatt på havbruk, skriver Kristin Langeland, direktør kommunikasjon og ...

Sp sin forvridde historie om Noreg

Lesarinnlegg:

Sp sin forvridde historie om Noreg

Publisert:

Senterpartiets parlamentariske nestleiar Geir Pollestad tyr til svulstige vendingar og kreativ politisk historieforteljing når han for tida forsvarer regjeringa sin modell for skattlegging av havbruksnæringa – ein modell Senterpartiet sjølv var sterkt imot for berre halvanna år sidan. Det ...

Skandalene fra Frp omkring Møreaksen

Leserinnlegg:

Skandalene fra Frp omkring Møreaksen

Publisert:

Ingen kan være privatpraktiserende stortingsrepresentant. Selv ikke en frittalende representant for Fremskrittspartiet som er besatt av å motarbeide Møreaksen. Denne saken dreier seg ikke om person, men om stadige ytringer fra Frp med tvilsom sannehetsgehalt. Media brukes bevisst som lekegrind ...

Ferjer er samferdsel

Lesarinnlegg:

Ferjer er samferdsel

Publisert:

Ferje-strekningane er ein del av riks -og fylkesvegnettet i Noreg. Møre og Romsdal med sine 22 fylkes-samband og fire riksveg-samband er landets største ferjefylke, både i tal køyretøy og passasjerar. I tillegg og særs viktig, Møre og Romsdal er eitt av landets fremste - og viktigaste ...

Gode grunnar til å støtte Vestlandsopprøret

Lesarinnlegg:

Gode grunnar til å støtte Vestlandsopprøret

Publisert:

Vestlandsopprøret mot regjeringa spreier seg, og det er ikkje så rart – lista over næringsfiendtlege tiltak frå denne regjeringa er lang som eit vondt år. Eg tør påstå at dette er den mest vestlandsnegative regjeringa i manns minne, skriv stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) i dette ...

Det Norge vi alle er så glade i?

Leserinnlegg:

Det Norge vi alle er så glade i?

Publisert:

Senterpartiet åpner sitt landsmøte om knapt ei uke. Partiet skal blant annet behandle dokumentet «Nær folk i hele landet», skriver Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget og fylkesvaraordfører (SP).

Med vilje og råskap ble landet bygd

Kronikk:

Med vilje og råskap ble landet bygd

Publisert:

«Vi ble boende lengst nord i verden. Mellom oss og isen er der ingen. Men vi odlet dette landet. Vi dyrket dets jord, og der den tok slutt pløyet vi opp havet.», skrev pressemannen og politikeren Hermann Smitt Ingebretsen. Sitatet beskriver godt den viljen og råskapen som bor i oss nordmenn, ...

Norge - et land hvor det lokale sjølstyret er sterkt truet

Leserinnlegg:

Norge - et land hvor det lokale sjølstyret er sterkt truet

Publisert:

I politisk kvarter 27/2, hvor det ble klart at Høyre ønsker enda flere kommunesammenslåinger, ble det påstått at ingen, bortsett fra Haram og Søgne/Songdalen, ønsker reversering. Det er slett ikke riktig, men et inntrykk lett skapt ved at makthavere innenfor gamle bygrenser, får dominere ...

Møreaksen er vår Intercity!

Leserinnlegg:

Møreaksen er vår Intercity!

Publisert:

På Østlandet kostet det 36,8 milliarder kroner å spare 11 minutter med Follobanen. I eksportfylket Møre og Romsdal kan vi spare en time i reisetid mellom Ålesund og Molde for 24,4 milliarder kroner, skriver Alf Reistad, daglig leder i Romsdal IPR, i dette leserinnlegget.

Orten og Møreaksen!

Lesarinnlegg:

Orten og Møreaksen!

Publisert:

Høgre gjekk frå 3 til 1 representant på Stortinget sist valg, ene alene på grunn av partiet og Ortens kamp for Møreaksen, prosjektet som folket i fylket ikkje vil ha, skriv stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) i dette lesarinnlegget.

Samferdselspolitikeren Sve?

Leserinnlegg:

Samferdselspolitikeren Sve?

Publisert:

De to foregående periodene var jeg en del av transportkomiteen på Stortinget. Den tiden har jeg brukt til å løfte samferdsel som et satsingsområde nasjonalt og kjempe for flere samferdselskroner til Møre og Romsdal. Det er stor kamp om midlene og mange gode og viktige prosjekter i hele landet ...

Våre pengar, vår tur!

Lesarinnlegg:

Våre pengar, vår tur!

Publisert: - Oppdatert: 19.02.2023 kl 20:15

I generasjonar har elevar i 10. klasse fått lov til å reise kor dei vil på klassetur, men i år får vi ikkje lov å reise ut av fylket eingong. Sjølv om det ikkje lenger er koronarestriksjonar, får vi likevel ikkje lov å reise ut av Møre og Romsdal. Vi i 10. Klasse ved Midsund Skule synest ...

Lurer du på kva du skal velje?

Kronikk:

Lurer du på kva du skal velje?

Då bør du vurdere yrkesfagutdanning

Publisert:

Er du 10. klassing og lurer på kva du skal velje? Her er ein spennande og fleksibel moglegheit som du bør vurdere. Om du tar yrkesfag, kan du vere i jobb etter berre fire år!, skriv Bjørnar Loe, seksjonsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune, i denne kronikken.

Er bygdevekstavtaler svaret, Marit Arnstad?

Leserinnlegg:

Er bygdevekstavtaler svaret, Marit Arnstad?

Publisert:

Marit, husker du tilbake til slutten av 1980-tallet? Du var dreven ungdomspolitiker fra Senterungdommen. Jeg en politisk skårunge. Vi møttes for første gang til politiske diskusjoner. Vi hadde det til felles at vi brant for distriktene og næringslivet som opprettholdt bosetningen. Kanskje var ...

Ingen stoppordre for Møreaksen

Statens vegvesen:

Ingen stoppordre for Møreaksen

Publisert:

Vegvesenet har ikkje fått beskjed av Samferdselsdepartementet om å utsetje arbeidet med ein bompengesøknad for E39 Vik-Molde. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen seier oppslaget i Sunnmørsposten beror på ein misforståing.

Kystnæringa – snart historie?

Lesarinnlegg:

Kystnæringa – snart historie?

Publisert:

Dei siste 20 åra har havbruket og kystnæringane oppleve ein fantastisk utvikling, og norsk laks ligg på middagstallerkenen til fleire millionar menneske dagleg. Oppdrettsnæringa og leverandørindustrien rundt jobbar dagleg med å utvikle seg, for å finne nye og meir effektive metodar for å ...

Flere spikre i kisten til vårt offentlige helsevesen

Leserinnlegg:

Flere spikre i kisten til vårt offentlige helsevesen

Publisert:

Vi er helsepersonell. Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Vår jobb er å møte pasienter, deg og dine nærmeste, hver eneste dag. Hele året, til alle døgnets tider. Helse Møre og Romsdal sitt slagord er «På lag med deg for helsa di». Det er vi som er den utøvende kraft og holder ...