ANNONSE
Annonse
Regjeringen omfordeler skatteinntekter fra Norge til Sveits

Leserinnlegg:

Regjeringen omfordeler skatteinntekter fra Norge til Sveits

Publisert:

Regjeringen og LO har et uttalt mål om å skattlegge landets rikeste hardere. Det er en ærlig sak, og tross alt følger de bare opp løftene fra valgkampen. LO-lederen har uttalt at det er på tide å «ta de rike», skriver Helge Orten (H) i dette leserinnlegget.

Politisk abdikasjon i Molde kommune

Leserinnlegg:

Politisk abdikasjon i Molde kommune

Publisert:

I Molde skal ikke politikerne gjøre det de er satt til: å lede. I Molde er politikernes oppgave å være administrasjonens forlengede arm inn i sektorutvalg, formannskap og kommunestyre. Det er hva politisk abdikasjon handler om, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.

Molde kommune en bærekraftig kommune?

Leserinnlegg:

Molde kommune en bærekraftig kommune?

Publisert:

«All of us must do what we are tasked to do. To lead. To have sustainable values govern every decision.” (Lise Klavenes, FIFA kongressen i Qatar, 31.03.22). Et godt eksempel på lederskap, noe vi alle kan lære av, også i lokalpolitikken, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.

Molde kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon!

Leserinnlegg:

Molde kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon!

Publisert:

Dette sier kommunedirektøren til politikerne i Molde, og som du kunne lese i RB lørdag den 25. juni 2022. I samme artikkel kan du lese at Molde kommune gir flere, og mer omfattende tjenester enn andre kommuner på flere områder, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Tråkk på bremsa og si ifra!

Leserinnlegg:

Tråkk på bremsa og si ifra!

Publisert:

Vi er inne i tida med de beste forholdene på veiene. Frihetsfølelsen ved å endelig sette seg på motorsykkelen etter en lang vinter. Sommerdekk på bilen, lyse sommernetter og bare, tørre veier. Det er lett å kjøre, bekymringsløst å være sjåfør, skriver Ole Jan Tønnesen, Fylkesvegsjef i ...

Stemmerett for 16-åringer?

Kronikk:

Stemmerett for 16-åringer?

Publisert:

Stemmeretten er noe vi alle har kjær. Det er vår måte å direkte ta del i demokratiet og påvirke på den måten vi kan. Stemmeretten er et særskilt privilegium som har vært en stadig kampsak i samfunnet vårt, og den har flere ganger blitt utvidet for å gjelde en større gruppe, skriver ...

Molde kommune kutter i skole, barnehage og sykehjemsplasser

Leserinnlegg:

Molde kommune kutter i skole, barnehage og sykehjemsplasser

Publisert:

På nytt opplever vi som kommer fra Midsund og Nesset kommune å bli taperen når Molde kommune skal kutte i merforbruket som er på ca. kr.130 mill, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Kutt i sykehjemsplasser for å kunne nå budsjettet?

Leserinnlegg:

Kutt i sykehjemsplasser for å kunne nå budsjettet?

Publisert:

Dette kan man i dag lese i Romsdals Budstikke, og det etter at enhetslederne i helse- og omsorg skulle vise politikerne hva som må til for å holde budsjettet de har fått. Her nytter det ikke med ostehøvel-prinsippet, men nedlegging av et titalls sykehjemsplasser, skriver Einar Øien i dette ...

Samferdselspolitisk kortslutning

Leserinnlegg:

Samferdselspolitisk kortslutning

Publisert:

Det er mange som mener mye om samferdsel. Det er bra, men det er enda bedre om det er basert på fakta. Det er mange som hevder at E136 er nedprioritert i Nasjonal transportplan. Realiteten er at for første gang i historien er hele E136 prioritert for utbygging, og vi er i gang med utbyggingen av ...

Sjølvsagt ikkje til å leve med for Aukra

Lesarinnlegg:

Sjølvsagt ikkje til å leve med for Aukra

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2022 kl 15:47

Det vanlege når ein fastlandsforbindelse erstattar eit fergesamband, er at bompengane skal vere omtrent lik det trafikantene betalte for å bruke ferga, skriv Odd Jørgen Nilssen (H), ordførar i Aukra kommune og Audhild Mork (AP), varaordførar i Aukra kommune i dette lesarinnlegget.

Landbrukets kvinner vegrer seg for å få barn

Leserinnlegg:

Landbrukets kvinner vegrer seg for å få barn

Publisert:

Vi i Bondelaget blir ofte kontaktet av gardbrukere i ekstra sårbare situasjoner. Et eksempel er kvinnelige bønder som ønsker seg barn. De vegrer seg for svangerskap fordi de frykter at det vil gå hardt ut over økonomi, dyrevelferd og drifta på garden, skriver Anna Håland Berget, nestleder i ...

En tapt mulighet!

Leserinnlegg:

En tapt mulighet!

Publisert:

Det er både oppsiktsvekkende og skuffende at Ap/Sp-regjeringen mener det er smart å flytte Eksportstrategirådet fra Ålesund, gi det et annet navn og legge det inn under et departement i Oslo. Sentralisering ville nok mange i Sp kalle et slikt grep, skriver Helge Orten, Stortingsrepresentant for ...

Bøndene står for tur

Lesarinnlegg:

Bøndene står for tur

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2022 kl 13:47

- Norsk matsikkerheit kan ikkje lenger basere seg på dugnadsinnsats og bønder som berre har råd til å vere litt sjuke, ha litt ferie eller bli litt gravide. Bøndene er utolmodige. Matproduksjon, landbruk og bondeinntekt bør vere blant dei øvste sakene på dagsordenen når ...

Be om å få skattemeldinga på nynorsk!

Lesarinnlegg:

Be om å få skattemeldinga på nynorsk!

Publisert:

Du har, som skatteytar, kanskje alt fått skattemeldinga. Fristen for å levere den, er 30. april. Men har du tenkt etter kva språk som blir nytta i denne meldinga? Ordninga er nemleg slik at om ikkje du ber om noko anna, vil meldinga kome på bokmål, skriv Åse Marie Longva og Øyvind Fenne i ...

Kvinnedagen

Leserinnlegg:

Kvinnedagen

Publisert:

8 mars, en så utrolig viktig dag, som for meg i 12 år var først og fremst bursdagen til vår tidligere vakre labrador Heinze. Ikke for å gjøre den mindre viktig, men før var jeg aldri særlig opptatt av kvinnedagen, skriver Renate Soleim, leder av Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum i dette ...

Det går utforbakke for tidligere Midsund kommune

Leserinnlegg:

Det går utforbakke for tidligere Midsund kommune

Publisert:

Jeg har tidligere uttalt at gamle Midsund kommune kommer til å forvitre om det ikke blir satt inn tiltak, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Udemokratiske Molde mot vesle Midsund

Lesarinnlegg:

Udemokratiske Molde mot vesle Midsund

Publisert: - Oppdatert: 14.02.2022 kl 22:43

Er det eit rykte som Molde vil ha hengande på seg i all framtid? Er det eit slikt stempel vi skal sette på kommunaldirektøren, ordføraren og Molde-politikarane?

Debattklimaet i Molde kommunestyre

Leserinnlegg:

Debattklimaet i Molde kommunestyre

Publisert:

Flere har fått med seg resultatet fra spørreundersøkelsen blant kommunestyrerepresentantene om hvordan de opplever debattklimaet i Molde kommunestyre. Hele 28 prosent av de folkevalgte kommunestyrerepresentantene opplever at kommunestyret ikke er en trygg møteplass. Kun 54 prosent mener den er ...

Formannskapsmøte den 01.02.2022 – Utredning med mye feil

Leserinnlegg:

Formannskapsmøte den 01.02.2022 – Utredning med mye feil

Publisert:

Dette gjelder sak nr. PS-4/22 vedr. innbyggerinitiativet: Folkeavstemming, Midsund ut av Molde der jeg hadde forventet at kommunens øverste administrative leder hadde brukt tallfakta, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Frivillighetens vilkår i Molde kommune: ei oppfrisking

Leserinnlegg:

Frivillighetens vilkår i Molde kommune: ei oppfrisking

Publisert:

Under siste møte i OKV, mandag 17.01.22, forsøkte Bjørn Ølander å spille inn noen prinsipielle betraktninger rundt leiesatser ifbm behandling av priser i Moldebadet og revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2026. Kommunalsjefens kommentar: «saken har ikke vært moden for ...

Folkebibliotekets framtid på spill

Kronikk:

Folkebibliotekets framtid på spill

Publisert:

Folkebiblioteket spiller en avgjørende rolle i Norge, og i utallige nordmenns liv. Men som biblioteksjefer må vi nå spørre: Hvor levedyktige er folkebibliotekene når vi blir nektet å låne ut bøker i de formatene som leserne vil ha?, skriver bibliotek- og fylkesbiblioteksjefer over hele ...

Regjering i revers

Leserinnlegg:

Regjering i revers

Publisert:

Ap/Sp-regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt. Ett eksempel på det er domstolreformen, der det ser ut til at antall sorenskrivere er viktigere enn rettsikkerhet, samarbeid og likeverdig behandling, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette ...

Om innbyggarinitiativ, lokaldemokrati og ordskifte

Lesarinnlegg:

Om innbyggarinitiativ, lokaldemokrati og ordskifte

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2022 kl 23:24

Nærleiken til dei folkevalde har overraska meg i arbeidet med innbyggarinitiativet i Midsund. I Noreg kan eg få kontakt med ein minister i løpet av få minutt, tingmenn set av tid til ein prat, og følgjer på eige initiativ opp saka vidare. statssekretæren ringer meg opp og er lydhør, ...

Reversering er eneste løsningen

Leserinnlegg:

Reversering er eneste løsningen

Publisert:

Etter 2 år i en ny kommune ser jeg ikke annen utvei enn reversering. Og det er mye basert på at om ikke kommunesammenslåingen gagner menneskene som bor her, er det en feilslått reform, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti

Leserinnlegg:

Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti

Publisert:

Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv. Krf har i flere runder fått gjennomslag for å øke minstepensjonen, skriver Svein Atle Roset, fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal KrF, i dette leserinnlegget.