Frivillighetens vilkår i Molde kommune: ei oppfrisking

Leserinnlegg:

Frivillighetens vilkår i Molde kommune: ei oppfrisking

Publisert:

Under siste møte i OKV, mandag 17.01.22, forsøkte Bjørn Ølander å spille inn noen prinsipielle betraktninger rundt leiesatser ifbm behandling av priser i Moldebadet og revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2026. Kommunalsjefens kommentar: «saken har ikke vært moden for ...

Folkebibliotekets framtid på spill

Kronikk:

Folkebibliotekets framtid på spill

Publisert:

Folkebiblioteket spiller en avgjørende rolle i Norge, og i utallige nordmenns liv. Men som biblioteksjefer må vi nå spørre: Hvor levedyktige er folkebibliotekene når vi blir nektet å låne ut bøker i de formatene som leserne vil ha?, skriver bibliotek- og fylkesbiblioteksjefer over hele ...

Regjering i revers

Leserinnlegg:

Regjering i revers

Publisert:

Ap/Sp-regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt. Ett eksempel på det er domstolreformen, der det ser ut til at antall sorenskrivere er viktigere enn rettsikkerhet, samarbeid og likeverdig behandling, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette ...

Om innbyggarinitiativ, lokaldemokrati og ordskifte

Lesarinnlegg:

Om innbyggarinitiativ, lokaldemokrati og ordskifte

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2022 kl 23:24

Nærleiken til dei folkevalde har overraska meg i arbeidet med innbyggarinitiativet i Midsund. I Noreg kan eg få kontakt med ein minister i løpet av få minutt, tingmenn set av tid til ein prat, og følgjer på eige initiativ opp saka vidare. statssekretæren ringer meg opp og er lydhør, ...

Reversering er eneste løsningen

Leserinnlegg:

Reversering er eneste løsningen

Publisert:

Etter 2 år i en ny kommune ser jeg ikke annen utvei enn reversering. Og det er mye basert på at om ikke kommunesammenslåingen gagner menneskene som bor her, er det en feilslått reform, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti

Leserinnlegg:

Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti

Publisert:

Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv. Krf har i flere runder fått gjennomslag for å øke minstepensjonen, skriver Svein Atle Roset, fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal KrF, i dette leserinnlegget.

Ei drivkraft for gode lokalsamfunn

Kronikk:

Ei drivkraft for gode lokalsamfunn

Publisert:

Møre og Romsdal skal ha ein mangfaldig, relevant og tilgjengeleg kultursektor som er ei drivkraft for å utvikle gode lokalsamfunn, skriv Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune og Mona Fluge, rådgivar Møre og Romsdal fylkeskommune i denne kronikken.

Frivilligheita skaper samhald og stoltheit

Kronikk:

Frivilligheita skaper samhald og stoltheit

Publisert:

Det er ein stad å møtes, ein stad å lære og ein stad å vere i aktivitet. Frivilligheita er limet i samfunnet, som skaper gode minner, venskap, samhald og stoltheit, skriv Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune og Ottar Brage Guttelvik, fylkeskommunedirektør i ...

- 100 000 britar vel annleise dagar

Lesarinnlegg:

- 100 000 britar vel annleise dagar

Publisert:

I IOGT har vi ein kampanje som heiter hvitjul, og ho handlar om å ha kvite juledagar saman med borna. Det betyr at ein ikkje drikk alkohol i juledagane når ein er saman med born, skriv Per-Arne Lillebø, leiar i IOGT Region Midt-Norge og Hjørdis Almelid Vikenes, nestleiar i IOGT Region ...

3 kommuner som skulle bli til en ny kommune?

Leserinnlegg:

3 kommuner som skulle bli til en ny kommune?

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2021 kl 23:36

Målet med kommunesammenslåingen som «Gutten med gullbuksene» Jan Tore Sanner foreslo i den forrige regjeringen, var at slo man sammen flere kommuner så skulle det bli en ny kommune, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Innbyggarinitiativ, Midsund ut av Molde

Lesarinnlegg:

Innbyggarinitiativ, Midsund ut av Molde

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2021 kl 10:28

Før kommunesamanslåinga vart det brukt fagre ord som friarferd, ekteskap og medgift. Dette har no gått over i ein diskusjon kring begrepet tvang, kor dei som ivra for storkommunen klarmrar seg til eit halmstrå, skriv Harald Akselvoll i dette lesarinnlegget.

«Midsund liv laga som egen kommune»

Leserinnlegg:

«Midsund liv laga som egen kommune»

Publisert:

Svar til tidligere rådmann i Midsund kommune sitt innlegg i midsundingen.no, datert 10.12.2021, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Midsund som egen kommune «Liv Laga», svar til Einar Øien sitt innlegg

Lesarinnlegg:

Midsund som egen kommune «Liv Laga», svar til Einar Øien sitt innlegg

Publisert:

I lesarinnlegget som kom på trykk i midsundingen.no 9. desember vert det fleire gonger vist til underteikna, og eg vil kome med nokre kommentarar, skriv Ketil Ugelvik i dette lesarinnlegget.

Midsund kommune som egen kommune er «Liv Laga»

Leserinnlegg:

Midsund kommune som egen kommune er «Liv Laga»

Publisert:

Viser til tidligere rådmann i Midsund sitt leserinnlegg i Midsundingen den 1. desember 2021, og vil komme med noen kommentarer, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

«Midsund blør»

Lesarinnlegg:

«Midsund blør»

Publisert:

Vi er i ferd med å avslutte år to i Nye Molde kommune, to raske år er unnagjort i desse coronatider. Det er tid for å ta ein oppsummering av våre inntrykk etter det vi opplever som ein tvangssammenslåing. Vi har rett til å stille oss spørsmål kva som ser bra ut, og kva er det som ikkje ...

Ikke flere omkamper

Leserinnlegg:

Ikke flere omkamper

Publisert:

Takk til Ketil Ugelvik, tidligere rådmann i Midsund kommune, for et informativt og saklig leserinnlegg. Vi trenger aldeles ikke alle omkampene. Tvert om trenger vi nå større og sterkere kommuner som kan levere alle tjenestene til sine innbyggere, skriver Kjell Johan Vatne, leder Molde Venstre, i ...

Kommunestyret som politisk institusjon

Leserinnlegg:

Kommunestyret som politisk institusjon

Publisert:

Kommunestyret som politisk institusjon: Investering i idrettsanlegg på Lubbenes som eksempel, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.

Folkeaksjonen Midsund ut  av Molde

Lesarinnlegg:

Folkeaksjonen Midsund ut av Molde

Publisert:

Eg las Harald Elias Akselvoll sitt innlegg i Midsundingen den 26. november, og finn å ville kome med nokre kommentarar, skriv Ketil Ugelvik i dette lesarinnlegget.

La barna få ei trygg jul!

Lesarinnlegg:

La barna få ei trygg jul!

Publisert:

Ein av fire nordmenn kjenner foreldre i sin omgangskrins som drikk for mykje alkohol når dei er saman med barn i jula. Det syner ei fersk undersøking som Respons har utført etter oppdrag frå Vinmonopolet og organisasjonen Av-og-til, skriv Per-Arne Lillebø og John Almendingen i IOGT Region ...

Midsund ut av Molde

Lesarinnlegg:

Midsund ut av Molde

Publisert:

Ved folkeavstemminga i Midsund 25. april 2016 stemte 74,7 prosent for å slå seg saman med Aukra, 23,1 prosent for å slå seg saman med Molde-Nesset-Gjemnes, og 2,2 prosent stemte blankt, skriv Harald E. W. Akselvoll i dette lesarinnlegget.

Aktiv næringspolitikk er mer enn statlig eierskap

Leserinnegg:

Aktiv næringspolitikk er mer enn statlig eierskap

Publisert:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om aktiv næringspolitikk som om det er noe nytt. Det er det ikke. Det har vi holdt på med i mange år. Økt statlig eierskap er ikke det samme som en aktiv næringspolitikk, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette leserinnlegget.

Massetesting av skuleelevar

Koronasituasjonen i Molde:

Massetesting av skuleelevar

Publisert:

Alle barne- og ungdomsskuleelevar i Molde får med seg to sjølvtestar heim måndag 1. november. Testinga skal foregå heime. Den første skal takast på måndag etter skuletid, og den andre takast onsdag etter skuletid.

Pensjonistforbundets lokale lag og foreninger i Molde er svært bekymret

Leserinnlegg:

Pensjonistforbundets lokale lag og foreninger i Molde er svært bekymret

Publisert: - Oppdatert: 01.11.2021 kl 17:11

Pensjonistforbundets fire lokalforeninger i Molde kommune er svært bekymret for den eldrepolitiske utvikling i kommunen. Leserinnlegget er signert Midsund Pensjonistlag, Molde Pensjonistforening, Nesset Pensjonistforening og Kleive Pensjonistforening.

Vil kulturlivet oppretthalde lokalavisa?

Kommentar:

Vil kulturlivet oppretthalde lokalavisa?

Publisert: - Oppdatert: 13.11.2021 kl 13:41

Heilt sidan eg tok over som redaktør for lokalavisa Midsundingen har eg spekulert i kvifor ikkje heile kulturlivet i øysamfunnet Midsund nyttar lokalavisa som profileringskanal for sine arrangement. Nokre er flinke, men alt for mange "hoppar bukk" over lokalavisa for sine arrangement.

Kan vi få ein solidarisk smittepolitikk også på rusfeltet?

Rusmiddelpolitikk i koronatida:

Kan vi få ein solidarisk smittepolitikk også på rusfeltet?

Publisert:

Korona og rusmiddel var tema då IOGT Region Midt-Norge nyleg arrangerte inspirasjonsseminar i Ålesund. Kanskje kan vi overføre tanken om ein solidarisk smittepolitikk til rusfeltet? Det var eit av spørsmåla som vart drøfta mellom dei vel førti deltakarane, som kom frå Førde, Sunnmøre, ...