Kystnæringa – snart historie?

Lesarinnlegg:

Kystnæringa – snart historie?

Publisert:

Dei siste 20 åra har havbruket og kystnæringane oppleve ein fantastisk utvikling, og norsk laks ligg på middagstallerkenen til fleire millionar menneske dagleg. Oppdrettsnæringa og leverandørindustrien rundt jobbar dagleg med å utvikle seg, for å finne nye og meir effektive metodar for å ...

Flere spikre i kisten til vårt offentlige helsevesen

Leserinnlegg:

Flere spikre i kisten til vårt offentlige helsevesen

Publisert:

Vi er helsepersonell. Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Vår jobb er å møte pasienter, deg og dine nærmeste, hver eneste dag. Hele året, til alle døgnets tider. Helse Møre og Romsdal sitt slagord er «På lag med deg for helsa di». Det er vi som er den utøvende kraft og holder ...

Dagligvarebransjen må ta samfunnsansvar

Leserinnlegg:

Dagligvarebransjen må ta samfunnsansvar

Publisert:

Å kjenne trygghet for å ha mat på bordet burde være en selvfølge i Norge. Men dessverre er det nå mange som sliter med at maten blir dyrere, på toppen av økte utgifter på bolig, strøm, drivstoff og andre varer. Denne bekymringen tar vi på dypt alvor, skriver Per Vidar Kjølmoen, Karianne ...

Oppsummering etter 3 år i nye  Molde kommune!

Leserinnlegg:

Oppsummering etter 3 år i nye Molde kommune!

Publisert:

Kommunereformen er ingen demokratireform, men en slik reform må handle om hvordan kommunene skal løse sine mange oppgaver, organisere kompetansen og ivareta folkestyret bedre enn i dag, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.

Frank Sve og Møreaksen

Leserinnlegg:

Frank Sve og Møreaksen

Publisert:

For et demokrati er det vesentlig at velgerne er opplyste – med fakta, ikke «fake news». Det er også viktig at de folkevalgte setter seg inn i de saker de skal stemme over, skriver Rasmus Rasmussen i dette leserinnlegget.

Møreaksen endeleg snart historie?

Leserinnlegg:

Møreaksen endeleg snart historie?

Publisert:

Statens vegvesen har fått bruke 100 million kr til planlegging av Møreaksen i 2022, medan Nye Veier as ikkje får starte bygging av E-136 på grunn av pengemangel. Forstå det den som kan?, skriver Frank Sve, stortingspolitiker (Frp) og 1. nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, i dette ...

Er Norge i ferd med å bli ekspertstyrt?

Leserinnlegg:

Er Norge i ferd med å bli ekspertstyrt?

Publisert:

Ekspert er en mye brukt betegnelse både i media og i politikken. En får inntrykk av at hvis en kan få en uttalelse eller en utreding fra såkalte eksperter eller ekspertutvalg, da er saken langt på veg grei å kjøre videre, tenkearbeidet er gjort og sannheten er nær, skriver Mellvin ...

Mehls reverseringsmani og kontorene ingen ville ha

Leserinnlegg:

Mehls reverseringsmani og kontorene ingen ville ha

Publisert:

Nylig lanserte regjeringen en plan for å etablere ni nye politikontor som selv ikke politiet ønsker seg, skriver Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson (H), i dette leserinnlegget.

Fra havbruksgruppa i Senterpartiet

Løypemelding:

Fra havbruksgruppa i Senterpartiet

Publisert:

Havbruksnæringa må sikres forutsigbare rammevilkår, og et samlet skattetrykk som gir videre vekst kombinert med noe mer bidrag til fellesskapet, skriver havbruksgruppa i Senterpartiet i denne løypemelding.

Vi håper regjeringen lytter til norskekysten

Leserinnlegg:

Vi håper regjeringen lytter til norskekysten

Publisert:

Høringsrunden om regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på norsk havbruk ble avsluttet 4. januar. Over 414 kommuner, bedrifter, privatpersoner og professorer har sagt sin mening om saken, skriver Peder Weidemann Egseth, Sjømat Norge, i dette leserinnlegget.

God integrering gir moglegheiter for alle

Lesarinnlegg:

God integrering gir moglegheiter for alle

Publisert:

Noreg er eit mangfaldig samfunn. Det styrkar oss. Innvandrarar som kjem til Noreg er ei samansett gruppe. Nokre kjem hit for å jobbe, nokre har funne kjærleiken eller skal studere. Mange flyktar frå krig og forfølging, skriv Mari Holm Lønseth, Høgre sin integreringspolitiske talsperson, i ...

Arbeidsmiljø sett i et bærekraftperspektiv

Kronikk:

Arbeidsmiljø sett i et bærekraftperspektiv

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2023 kl 14:29

Retten til et godt arbeidsmiljø ble i 2022 lagt til i FNs bærekraftsmål. I Norge tenker vi at vi har kommet langt når det gjelder å jobbe med bærekraftig arbeidsmiljø, skriver May-Britt Flønes, avdelingsleder i NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, i denne kronikken.

Romsdalsaksen, snøen som falt i fjor og for flere år siden

Leserinnlegg:

Romsdalsaksen, snøen som falt i fjor og for flere år siden

Publisert:

Jobben min som prosjektsjef for ny E39 Ålesund og Molde er å forberede byggestart. Av og til må jeg også snakke om snøen som falt i fjor, og helt tilbake til 2014, skriver Harald Inge Johnsen, Prosjektsjef i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde, i dette leserinnlegget.

Lakseskatt: Når blir det nok skatt?

Leserinnlegg:

Lakseskatt: Når blir det nok skatt?

Publisert:

Fra og med i dag risikerer brorparten av norske oppdrettsselskap å betale over 80 % skatt hvis regjeringens foreslåtte grunnrenteskattemodell blir vedtatt, skriver Peder Weidemann Egseth i Sjømat Norge i dette leserinnlegget.

Se til bonden!

Se til bonden!

Publisert:

Det er på tide å hedre en av yrkesgruppene blant oss som ligger lengst framme i verden på teknologi og bærekraftige løsninger.

Er ikke skolen gratis?

Er ikke skolen gratis?

Publisert:

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Dessverre er ikke dette praksis på mange skoler i dag. Kommunene må som skoleeier ta et større ansvar for at alle elever får være med på turer og aktiviteter i skolens regi.

Støtte til Ukrainas kamp er demokratiets viljesprøve

Leserinnlegg:

Støtte til Ukrainas kamp er demokratiets viljesprøve

Publisert:

Ukraina betaler en ufattelig høy pris for å stå imot Russlands brutale krigføring og terror mot sivilbefolkningen. Godt over sju millioner ukrainere har forlatt hjemlandet. Samtidig er 6,5 millioner ukrainere internt fordrevet, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H), i dette ...

Hva sier du nå, Kjølmoen?

Kronikk:

Hva sier du nå, Kjølmoen?

Publisert:

Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, var svært offensiv i valgkampen i fjor. Om Ap kom i regjering, ville det bli en ny aktiv næringspolitikk, ikke minst for maritim næring. En ny regjering ville gå fra den forrige regjerings mange ord og lite handling til en langt mer aktiv ...

Svar til Høyre

Leserinnlegg:

Svar til Høyre

Publisert:

Jeg er tilhenger av å feie for egen dør, nå syns jeg Høyre må feie for sin egen, skriver Geir Inge Lien, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Senterparti, i dette leserinnlegget.

Regjeringens grunnrenteskatt stopper miljøprosjekter og innovasjon i havbruket

Leserinnlegg:

Regjeringens grunnrenteskatt stopper miljøprosjekter og innovasjon i havbruket

Publisert:

Staten har lagt til rette for utvikling og innovasjon i havbruket, og næringen investerer tungt. Men regjeringens forslag om å tredoble skatten på norsk havbruk, gi forslaget tilbakevirkende kraft, og inndra skatten gjennom en særegen grunnrentemodell, har resultert i at prosjekter stoppes og ...

Skal vi skape nye ritual?

Lesarinnlegg:

Skal vi skape nye ritual?

Publisert:

Alkohol er ei lovleg vare. Alkohol er ei spesiell vare. Denne væska kan medføre avhengigheit. Det er det ikkje alle væsker som kan. Tenk på vatn eller jus til dømes. Viss alkoholen var ei nyoppfinning anno 2022, trur du ho ville ha vorte godkjent som ei salsvare? Eller ville ein ha tenkt at ...

Leiaren i papiravisa

Midsundingen:

Leiaren i papiravisa

Publisert: - Oppdatert: 09.12.2022 kl 19:25

Når rakettene går opp nyttårsaftan, er det også tid for at alle arbeidarane på Romsdal Processing AS i Midsund blir permitterte. Det betyr at 100 personar i vårt vesle lokalsamfunn blir ståande utan jobb, og ei uviss framtid, skriv redaktøren Magne J. Krumsvik i papiravisa for november sin ...

Berre me vert kvitt desse rikingane...

Arne Hjeltnes:

Berre me vert kvitt desse rikingane...

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2022 kl 18:45

Me er utan tvil eitt av dei likaste samfunna i verda. Me har ikkje adel eller gamal overklasse. Sjølv om me er veldig like, er det likevel nokon som vert skikkeleg rike. Nokre få. Ofte heilt utan arv eller miljø. Og ofte driv dei på med verksemder som kjem fellesskapet til gode, skriv Arne ...

Økonomisk politikk på kort og lang sikt

Leserinnlegg:

Økonomisk politikk på kort og lang sikt

Publisert:

Rune Sjåholm, Molde SV, skriver om politikk i Molde kommune på kort og lang sikt: budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026, i dette leserinnlegget.

Helseministeren jublar over å ta valfridom frå pasientar

Lesarinnlegg:

Helseministeren jublar over å ta valfridom frå pasientar

Publisert:

Regjeringa skal avvikle fritt behandlingsval frå nyttår. Med det tar regjeringa valfridom frå pasientar og sender dei tilbake i allereie vaksande helsekøar, skriv Tone Wilhelmsen Trøen, Høgre sin helsepolitiske talsperson, i dette lesarinnlegget.