Annonse
19 flyktningar til Midsund

Flyktningtenesten:

19 flyktningar til Midsund

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2023 kl 15:34

Flyktningtenesten i Molde kommune melder at det kjem 19 flyktningar til Midsund om kort tid. Av desse er 11 barn, der to er barnehagebarn. Alle har fått seg plass å bu i øysamfunnet.

Ønskje om skuletur for elevar i Midsund krev ny saksutgreiing

Molde kommune:

Ønskje om skuletur for elevar i Midsund krev ny saksutgreiing

Publisert:

Hovudutval for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune vil ha sak om gratisprinsipp i skulen opp til ny behandling. Saka er aktualisert etter at ein planlagt klassetur for 10. klasse ved Midsund Skule denne våren har fått tommel ned frå kommunen. Rektor ved Midsund Skule har på vegne av ...

Halv million til parkeringsplass ved Rørsethornet

Tilskot til friluftsliv:

Halv million til parkeringsplass ved Rørsethornet

Publisert:

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet i fylkeskommunen fordelte nyleg 500.000 kroner til parkeringsplass ved Rørsethornet. 3,6 millionar kroner går til friluftsliv, der det blir gitt tilskot til både aktivitetar og anlegg som skal få folk ut i friluft og styrke folkehelsa.

Føre var-prinsippet må gjelde

Pressemelding:

Føre var-prinsippet må gjelde

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2023 kl 15:58

Det sier Rødt Møre og Romsdal i en uttalelse vedtatt då de avholdt årsmøte i fylkeslaget lørdag. Årsmøtet valgte også nytt styre.

Utforkøyring på glatta

Fylkesveg 668:

Utforkøyring på glatta

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2023 kl 23:28

Ein bilførar var uheldig og køyrde i grøfta ved Otrøy kyrkje i dag tidleg.

Bilferja Dryna inn i sambandet Solholmen-Mordalsvågen

Bilferja Dryna inn i sambandet Solholmen-Mordalsvågen

Bilferja Ivar Aasen omplassert til Aukra-Hollingsholmen

Publisert:

Fjord1 har sett inn bilferja Dryna i sambandet Solholmen-Mordalsvågen frå måndag morgon. Bilferja Ivar Aasen har blitt sett inn i sambandet Aukra-Hollingsholmen. Regionleiar i Fjord1 ASA, Jan Petter Thomsen, fortel til Midsundingen at dette er avklart med fylkeskommunen.

Trekantrute søndag kveld

Mordalsvågen-Solholmen:

Trekantrute søndag kveld

Saka er oppdatert søndag kveld

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2023 kl 20:57

Fjord1 melder at det vil bli utført trekantsamband i ferjesambandet søndag kveld, grunna tekniske problem. Fjord1 varslar samstundes normal drift i sambandet frå måndag morgon.

Meir ferjetrøbbel laurdag kveld

Solholmen-Mordalsvågen:

Meir ferjetrøbbel laurdag kveld

Publisert:

Fjord1 melder at på rute 1058, Solholmen - Mordalsvågen, vil det bli utført trekantrute i sambandet, grunna teknisk problem.

Trekantrute også laurdag

Fjord1:

Trekantrute også laurdag

Oppdatering: Normal drift frå klokka 09.39 i dag

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2023 kl 09:45

Fjord1 melder at det blir trekantrute i rute 1058, Solholmen-Mordalsvågen også laurdag. Det er tekniske problem på ferjesambandet Aukra-Hollingsholmen, som forplantar seg til dette sambandet.

Stor interesse for Eksportveg-planer

Breivika til Ørskogfjellet:

Stor interesse for Eksportveg-planer

Publisert:

Innspela til planlegging av ny E39/E136 frå Breivika til Ørskogfjellet strøymer inn til Statens vegvesen.

Tekniske problem Solholmen-Mordalsvågen

Tekniske problem Solholmen-Mordalsvågen

Saka er oppdatert!

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2023 kl 19:49

Fjord1 melder om tekniske problem i ferjerute 1058 Solholmen-Mordalsvågen i dag. Ferjesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen fekk problem i dag tidleg, og ferja mellom Solholmen og Mordalsvågen er tatt ut av rute for å gå i trekantsamband til og frå Aukra.

Fiskerimeldingane frå Krabbevika

Fiskerimeldingane frå Krabbevika

Publisert:

I denne spalta vil vi presentere korte rapporter frå fiskefeltet og kva fiskefartøya elles held på med gjennom året. Vi har vald å inkludere nokre fartøy som ikkje er heimehøyrande på øyane i gamle Midsund kommune, men som kjem frå omkringliggande kommunar og har god tilknyting til ...

To bilar i grøfta på Midøya

To bilar i grøfta på Midøya

Publisert:

To bilar enda i grøfta på Midøya i dag.

Opnar for matservering igjen

Midsund Gjestestove:

Opnar for matservering igjen

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2023 kl 17:25

Etter stengte dører for matservering i om lag ein månad, opnar Midsund Gjestestove for matservering torsdagar og søndagar framover. Helseutfordringar gjer at ekteparet Bjørk vil selje gjestestova, men vil prøve å halde drift i lokala fram til det skjer.

Lokalavisa Midsundingen balanserer på knivseggen

Ferske opplagstal:

Lokalavisa Midsundingen balanserer på knivseggen

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2023 kl 14:12

Lokalavisene er framleis svært viktige for folk i heile Noreg. Det viser nye opplagstal. Likevel, lokalavisa Midsundingen balanserer framleis på knivseggen i forhold til å motta pressestøtte. Opplagstala for Midsundingen i andre halvår i fjor viser at lokalavisa har 1.010 i opplag. Kravet for ...

Nordøyvegen nominert til Årets anlegg 2022

Samferdsel:

Nordøyvegen nominert til Årets anlegg 2022

Publisert:

Nordøyvegen-prosjektet til Møre og Romsdal fylkeskommune er nominert til Årets anlegg for 2022. Saman med to andre prosjektet konkurrerer dei om den prestisjetunge prisen som blir delt ut på Byggedagane 22. mars, i Oslo.

Fondsmidlar til 8 midsundbedrifter

«Næringsfond for Midsund»:

Fondsmidlar til 8 midsundbedrifter

Publisert:

«Næringsfond for Midsund» er øyremerka bedrifter i tidlegare Midsund kommune. Fondet skal stimulere til nyskaping og nye næringar, og sikre eksisterande arbeidsplassar. 8 bedrifter har no fått tildelt totalt 462.545 kroner. Lokalavisa Midsundingen er mellom dei utvalde søkarane.

Den norske maritime klynga er i vekst

Maritimt Forum Nordvest:

Den norske maritime klynga er i vekst

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2023 kl 13:00

Deepsea- og offshoresegmenta gir sterk vekst i maritim verdiskaping, men dei store norske skipsverfta slit framleis. Totalen blir likevel svært positive maritime nøkkeltal inn i 2023.

Eit havari!

Ordførar Torgeir Dahl (H):

Eit havari!

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2023 kl 17:16

Torgeir Dahl, ordførar i Molde kommune, omtalar den varsla reduksjonen i ferjetrafikken som eit havari. Han er sterkt kritisk til utviklinga for heile kollektivtransporten i Møre og Romsdal.

Varslar kystopprør!

Varaordførar Odd Helge Gangstad (Sp):

Varslar kystopprør!

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2023 kl 17:10

Odd Helge Gangstad, varaordførar i Molde kommune, varslar kystopprør! - Vi snakkar om eit enormt kystopprør. For dette gjeld heile kysten. Samferdselsministeren må ordne opp i dette, ellers bør Senterpartiet gå ut av regjeringa.

- Ein massakre av ferjetilbodet i fylket

Leiaren i Samferdsleutvalet:

- Ein massakre av ferjetilbodet i fylket

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2023 kl 17:17

Samferdsleutvalet i fylket slår fast at nesten alle ferjesamband i Møre og Romsdal vert råka. Kutta kan likevel berre vere byrjinga på noko langt verre, ifølgje politikarane. Leiaren i utvalet, Kristin Sørheim (Sp), er krystallklar: - Det er nærast ein massakre av ferjetilbodet i fylket ...

Varslar

Møte i Samferdselsutvalet:

Varslar "rasering av ferjetilbodet" i fylket

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2023 kl 14:15

På møtet i Samferdselsutvalet i dag, klokka 10.30, er det varsla "rasering av ferjetilbodet" i fylket.

No brukar vi mindre vanedannande medisin

Fastlegene tok grep:

No brukar vi mindre vanedannande medisin

Publisert:

Innbyggarane i Molde tek betydelig mindre vanedannande medisinar no enn for fem år sidan. Det kan dei takke seg sjølv og fastlegane for. Målretta innsats har nemleg ført til veldig gode resultat.

Johannes Devik Brekke tilsett som dagleg leiar

Romsdal regionråd:

Johannes Devik Brekke tilsett som dagleg leiar

Publisert:

Romsdal interkommunale politiske råd, Romsdal IPR, har tilsett Johannes Devik Brekke som ny dagleg leiar.
Devik Brekke er 40 år og bosett i Molde. Han kjem frå stillinga som rådgivar og leiar for program for bærekraftig by og tettstedutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han tiltrer ...

Arrangerer fellesmøte for trygg russefeiring

Fylkeskommunen:

Arrangerer fellesmøte for trygg russefeiring

Publisert:

Korleis kan vi saman arbeide for å skape ei tryggare og meir inkluderande russefeiring? No arrangerer fylkeskommunen, saman med Ålesund kommune, eit informasjonsmøte der dette er temaet.