Oslofjorden skal ryddast for miner i vinterferien

Ein internasjonal mineryddarstyrke skal i to veker operere i Oslofjorden ut til Horten. Ein del av oppdraget er å rydde vekk gamle miner frå andre verdskrigen.

Dei er dei to norske mineryddarane KNM Rauma og KNM Måløy som saman med nederlandske HNLMS Mercuur, britiske HMS Cattistock og tyske FGS Bad Rappenau skal tråle strekninga frå indre Oslofjord og ut til Horten på jakt etter gamle miner.

Dei tre utanlandske skipa er ein del av den ståande mineryddarstyrken i Nato som i tillegg til minesveipinga også skal drive med alliert trening og samøving, opplyser Sjøforsvaret.

Første oppdrag i 2018

- Oslofjorden vil vere vår første mineryddingsoperasjon i 2018. Vi ser fram til å bidra med å fjerne miner etter 2. verdskrig, og vil demonstrere ferdigheitene våre gjennom søk- og identifiseringsoppdraget vårt, seier styrkesjef Peter Ramboer frå Belgia i ei pressemelding.

Heile styrken kjem til Oslo fredag 9. februar, og i helga vil fartøya halde ope hus for publikum. Måndag 12. februar startar oppryddingsaksjonen og fortset inn i den første vinterferieveka på Austlandet.

Også i april i fjor blei det gjennomført ein mineryddaraksjon i Oslofjorden. Då blei to minedykkarar dårlege under arbeid med å flytte ein 250 kilo tung engelsk botnmine, og arbeidet måtte avbrytast.

Opp mot 1.500 miner

- Under operasjonen i fjor fann vi rundt 80 miner og vi reknar vel med at det er eit stad mellom 1.000 og 1.500 slike miner i Oslofjorden, seier kommunikasjonssjef og kommandørkaptein Endre Barane til NTB.

Då operasjonen i fjor starta hadde ein som mål å fjerne litt over 50 registrerte miner, men enda altså opp med langt fleire.

Barane seier at det er vanskeleg å vite nøyaktig kor mange miner som er på havbotnen, og at det gjerne dukkar opp fleire under slike operasjonar.

Dei fleste minene er litt nord for Bastøy, og ein større engelsk mine blei sprengt der i fjor.

- Om vi vel å uskadeleggjøre miner vi finn er avhengig av kor dei er, på kva djup og om dei er vurdert å utgjere ein fare for folk, miljø eller skipsfart, seier Barane.

Nokre miner blir i så fall sprengt der dei ligg, mens andre må flyttast til eit betre eigna stad.

Over 50.000

Fleire av minene i Oslofjorden er britiske botnminer droppa frå fly under andre verdskrigen, og inneheld relativt store sprengladningar med opp mot 500 kilo netto eksplosivinnhald, men kanskje også større.

Minene blei første gong registrert av Sjøforsvaret i samband med tilsvarande operasjonar i 2012 og 2014.

Forsvarets kart viser at det kan vere opptil 50.000 udetonerte miner langs kysten av Noreg, av dei er dei langt fleste frå andre verdskrigen. Kvart år finn Sjøforsvaret rundt 100 miner, torpedoar og granatar, både tyske og allierte.

(©NPK)

KNM Måløy er eitt av dei to norske fartøya som deltar i minerydningen i Oslofjorden denne månaden. Skipet inngår i mineryddingsskvadronen og er eit minejaktfartøy i Oksøy-klassen.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix