Redningsaksjon etter fleire snøskred i Møre og Romsdal

Kort etter at eit redningshelikopter avslutta søket i området der det gjekk eit snøras i Steinberget i Møre og Romsdal, gjekk eit nytt ras ved Harstadfjellet.

Ifølgje NRK var det observert skispor som går inn i snøskredområdet ved Steinberget. Hovudredningssentralen opplyser likevel at redningsaksjonen der er avslutta.

Redningshelikopteret har i staden blitt sendt til Harstadfjellet, der det har skjedd eit nytt ras. Det er førebels ikkje kjent om nokon er tekne av raset.

- Redningshelikopter er framme. Blir meldt om eit stort skred, og vi startar søket, skriv HRS Sør-Noreg på Twitter ved 16.40-tida.

Dei siste to vekene har det vore 35 snøskredhendingar i Noreg, noko som nødetatane karakteriserer som «unormalt».

Det er særleg i Nord-Noreg - der 25 av snøskredhendingane dei siste to vekene har skjedd - at situasjonen er alvorleg, men også fleire stader på Vestlandet vurderer Noregs vassdrags- og energidirektorat faren for snøskred som stor - faregrad tre.

(©NPK)