Regjeringa ber bistandsbransjen skjerpe arbeidet mot seksuell trakassering og vald

Regjeringa ber alle organisasjonar som tek imot tilskotsmiddel frå Noreg om å intensivere arbeidet for å førebyggje seksuelle overgrep internt i bransjen.

- Alle former for seksuell trakassering, utnytting og overgrep er uakseptabelt og i mange tilfelle også kriminelt. Frå norsk side vil vi setje dette temaet endå høgare på dagsordenen både på politisk nivå og på embetsnivå, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Fleire hjelpeorganisasjonar har innrømt at dei har sparka medarbeidarar for seksuell trakassering, overgrep og kjøp av seksuelle tenester.

- Bistandsarbeidarar gjer ein uvurderleg innsats under krevjande forhold i kriser verda over, men saker som norsk og internasjonal presse har fått fram den siste tida viser at bistandsmiljøet må gjere langt meir for å kjempe imot ukultur og utilbørleg åtferd i eigne rekkjer, seier Søreide.

- Må førebyggje

Noreg er blant verdas største bidragsytarar til å kjempe imot fattigdom og lindre naud i krig og krise.

- Noreg er ein stor aktør på bistands- og utviklingsfeltet. Vi har tydelege forventningar til at alle av våre partnarar, vere seg FN-organisasjonar, Røde Kors-systemet, multilaterale aktørar og bistandsorganisasjonar, skjøttar arbeidsgivaransvaret sitt på ein forsvarleg måte. Arbeidsgivarar må førebyggje at eigne tilsette ikkje gjer overgrep mot kollegaer eller sivilbefolkninga der dei arbeider, seier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Sendt brev

Utanriksdepartementet og Norad sender no brev til alle tilskotsmottakarar med beskjed om at Noreg forventar at alle partnarar sluttar opp om bodskapen om at alle former for seksuell trakassering, utnytting og overgrep er heilt uakseptabelt.

Det forventast også at alle organisasjonar som tek imot støtte frå UD og Norad har etiske retningslinjer og gode system på plass for å førebyggje, varsle og handtere saker som seksuell trakassering, overgrep og vald gjort mot og av eigne tilsette.

(©NPK)

Regjeringa ber alle organisasjonar som tek imot tilskotsmiddel frå Noreg om å intensivere arbeidet for å førebyggje seksuelle overgrep internt i bransjen. Her utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix