Riksantikvaren gir grønt lys til Melgaards «dødshus»

Riksantikvaren har ingen innvendingar mot Bjarne Melgaards «dødshus» på Ekely i Oslo, etter at huset er plassert utanfor fredingsgrensa.

Striden rundt planane til den anerkjente kunstnaren om eit eige «dødshus» på Kikutkollen ved Edvard Munchs atelier på Ekely, har bølgja fram og tilbake. Mange har vore kritiske til at Melgaard absolutt må byggje like ved sida av den gamle eigedommen til Munch, og 14 klager blei innlevert etter at byantikvaren i Oslo gav dispensasjon til mindre tiltak i fredingssona.

No har Riksantikvaren vurdert saka og konkludert med det same.

Sjølve huset er i nye teikningar plassert utanfor fredingssona og såleis utanfor saksområdet Riksantikvaren skal ha noka meining om.

- Byggjeprosjektet er utanfor fredingsområdet, dermed er det ikkje vår oppgåve å ta stilling til sjølve huset. Denne saka skal vurderast etter fleire lover. Riksantikvaren har i dag avgjort klagesaka etter kulturminneloven. No må byggjeprosjektet vurderast etter plan- og bygningsloven, og det blir gjort av Oslo kommune, seier avdelingsdirektør Hanna Geiran i ein pressemelding frå Riksantikvaren.

Området er regulert som friareal og må i så fall gjennom ein omreguleringsprosess før det eventuelt kan byggjast. Dette er i så fall ei oppgåve for politikarane og plan- og bygningsetaten i Oslo.

(©NPK)

Området kor kunstnaren Bjarne Melgaard planlegg huset «A House to Die In». Melgaard samarbeider med arkitektfirmaet Snøhetta om prosjektet, og huset er planlagt på ei tomt i nærleiken av Edvard Munchs Ekely ved Skøyen i Oslo. Dronefoto: Henrik Skolt / NTB scanpix