Staten krev tilbake 21,5 millionar frå privatskular

To privatskular i Bergen må betale tilbake 21,5 millionar kroner til staten etter at selskapet bak skulane leigde ut lokale til skulane til overpris.

Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn med Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole i 2011, skriv Bergens Tidende. Skulane er eigd av Metis Education AS.

Etter tilsynet kom direktoratet fram til at selskapet hadde leigd ut lokala til sine eigne skular til langt over marknadspris. Skulane måtte betale tilbake 10 prosent av statsstøtta dei fekk i 2011. No vil direktoratet ha tilbake ytterlegare 21,5 millionar kroner for åra 2012 til 2014. I dei åra leigde Metis skulebygg for 45,9 millionar kroner og leigde dei ut vidare til skulane for 67,4 millionar.

- Grunnen til at vi ikkje justerte leigeprisen tidlegare, var at rapporten frå tilsynet ikkje kom før mot slutten av 2014. Vi var ueinige om kva som var riktig marknadspris og kunne ikkje korrigere før saka var avslutta, forklarer konsernsjef Trond Botnen i Metis Education.

«Det er alvorleg at så store summar ikkje har komme elevane ved skulen til gode. Beløpa i desse sakene er dei høgste vi har kravd tilbake frå friskular i tilsyna våre», skriv avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet i ein e-post.

Botnen forsikrar at tilbakebetalinga ikkje vil gå ut over elevar eller tilsette.

(©NPK)