Stor nedbemanning i Røde Kors

Røde Kors må spara 40 millionar kroner kvart år. Det inneber eit kutt på 30 årsverk.

Nedbemanninga, som blir omtalt av Bistandsaktuelt, omfattar over 10 prosent av dei tilsette ved nasjonalkontoret i Oslo. I tillegg blir arbeidsoppgåver overført til distrikta utan at desse blir tilført ressursar.

- Nedbemanninga kjem av stor vekst dei siste åra, der vi mellom anna har hatt eit for høgt forbruk av det vi kallar frie midlar. Det har rett og slett vore høgare enn inntektene, seier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

Apeland reknar med at organisasjonen hans kjem til å spara rundt 16 millionar kroner kvart år på stillingskutta. Samtidig hevdar han at målet med omstillinga er å få meir att for dei midlane Røde Kors har tilgjengeleg.

- Vi set også i verk ei rekkje andre tiltak og skal rett og slett arbeida smartare, mellom anna ved å reisa mindre og bruka verktøy som Skype (eit kommunikasjonsprogram på nett. red.anm.) meir. Vi går gjennom alle utgiftspostane våre og ser kor vi kan kutta, held generalsekretæren i røde kors Bernt Apeland fram i intervjuet med Bistandsaktuelt.

Norges Røde Kors har rundt 133 000 medlemmer. På global basis har moderorganisasjonen 175 medlemsland og er den største humanitære organisasjonen i verda.

(©NPK)

Generalsekretæren i Røde Kors, Bernt Apeland, varslar nedbemanning. Foto: Berit Roald / NTB scanpix