Støre vil satse raudgrønt - sentrum er ute

Ap vil truleg vedta at dei vil søke «nært samarbeid» med SV og Senterpartiet på landsstyremøtet tysdag. Ordet «sentrum» er ikkje nemnt i innstillinga.

Det skriv Klassekampen som har fått tilgang til innstillinga frå Ap-leiinga til ei fråsegn som skal behandlast på landsstyremøtet tysdag og onsdag.

For berre litt over eit år sidan sa Jonas Gahr Støre i ein tale til Aps landsstyre at han var ute etter noko meir enn ein flørt med KrF.

- Vår utstrekte hand til sentrum i norsk politikk er ikkje eit kortsiktig ønske om makt etter valet i 2017», sa Ap-leiaren då. I Støres landsmøtetale eit par månader seinare var ikkje SV nemnt i det heile tatt. Valet stod mellom Høgre og Frp eller Ap og sentrum, var bodskapen.

Etter valnederlaget hausten 2017 er tonen ein annan. I utkastet heiter det: «Arbeiderpartiet hører hjemme på venstresida i norsk politikk. Vi er et samarbeidsparti, og søker allianser med folkebevegelser, organisasjoner og andre politiske partier som deler våre mål for samfunnet».

Vidare heiter det at «Arbeidarpartiet har gode erfaringer med å samarbeide med SV og Senterpartiet. Vi vil søke nært samarbeid med disse partiene, samt søke flertall med alle opposisjonspartier for å få gjennomslag for våre politiske løsninger.»

Ei kjelde med god kjennskap til dokumentet understrekar overfor Klassekampen at dette ikkje er eit vedtak om kven Ap går til val på å regjere med i 2021. Samtidig blir det sagt at vedtaket gir ein peikepinn og vil stå til eit eventuelt nytt blir fatta.

I utkastet heiter det også at Ap skal kjenneteiknast av å vere eit parti for arbeid, for vidare utbygging av velferda og for utjamning av makt og ressursar.

(©NPK)

Ap-leiar Jonas Gahr Støre varslar samarbeid til venstre. SV-leiar Audun Lysbakken konstaterer at «det vil vere vanskeleg å byggje fleirtal utan oss». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix