Ti sjukepleiarar fråtekne autorisasjonen etter forhold til pasientar

Dei siste tre åra har Helsetilsynet behandla elleve saker mot sjukepleiarar som har innleidd eit forhold til ein pasient eller ein tidlegare pasient.

Sju av dei elleve sakene blei behandla i 2017.

- I ti av sakene kalla vi tilbake autorisasjonen, då vi kom til at sjukepleiaren var ueigna til å utøve yrket på grunn av uforsvarleg verksemd og grov mangel på fagleg innsikt, skriv Helsetilsynet i ein e-post til Sjukepleiaren.

I fire av sakene kom Helsetilsynet også til at sjukepleiaren var ueigna på grunn av åtferd som sjåast uforeineleg med yrkesutøvinga.

- I ei sak fann vi ikkje lovbrot, opplyser Helsetilsynet.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto: Christian Thomassen / NTB scanpix