Tine-direktør og Tetra Pak-seljar tiltalte for korrupsjon

Økokrim har tiltalt ein tidlegare innkjøpsdirektør i Tine og ein storkundeansvarleg i Tetra Pak Norge for grov korrupsjon.

Ytingane hadde ein samla verdi på minst 280.000 kroner. Ifølgje tiltalane har lovbrota skjedd i perioden 2011 til 2015 ved at den storkundeansvarlege ved fleire tilfelle dekte kostnadar til bevertning, arrangement, hotellopphald og andre ytingar i Noreg og i utlandet for den andre som no er tiltalt i saka.

- Korrupsjon er alvorleg økonomisk kriminalitet, og øydeleggjande for tilliten til forretningsmessige avgjerder, seier statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim.

Tetra Pak Norge er som følgje av saka pålagt eit førelegg på 3 millionar kroner.

- Påtalemakta meiner at lovbrotet ville blitt avdekt og stoppa dersom Tetra Pak Norge hadde hatt tilfredsstillande retningslinjer for representasjon, og ikkje minst betre kontroll med kva selskapet refunderte av representasjonsutgifter. Dette er vektlagt ved straffereaksjonen mot Tetra Pak Norge, seier statsadvokaten.

Tetra Pak har valt å vedta førelegget som vart pålagt torsdag, men held fast på at selskapet ikkje godtar straffskuld.

- Sjølv om vi er skuffa over Økokrims konklusjon i denne saka, erkjenner vi at våre kontrollrutinar i nokre tilfelle ikkje fungerte. Selskapet klarte ikkje å fange opp at ein av våre tidlegare tilsette i Tetra Pak Norge braut våre interne retningslinjer og urettmessig førte private utlegg som representasjonskostnadar, opplyser Tetra Paks nordiske kommunikasjonssjef i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Forsvararen til seljaren, advokat Nadia Hall, kan ikkje svare på om klienten erkjenner straffskuld. Forsvararen til innkjøpsdirektøren, advokat Ann Johnsen, kommenterer tiltalen blant anna slik:

- Han erkjenner straffskuld for fleire av dei forholda som ligg til grunn for beløpet i tiltalen, men er av den oppfatning at Økokrim også har tatt med beløp som må sjåast som ordinær kundepleie i tilknyting til forretningsreiser, svarer Johnsen i ein e-post til avisa.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix