Troms får toppleiinga og Finnmark internasjonal satsing i ny fylkeskommune

Det nye fylket som dekkjer ein firedel av Noregs areal, skal heite Troms og Finnmark.

Den øvste politiske leiinga og fylkesrådmannen skal sitte i Tromsø. Tre nye avdelingar som skal jobbe med internasjonale forhold og nordområda, folkehelse og samferdsel, blir plasserte i Vadsø. Og ingen av dei tilsette skal vere nøydd til å flytte som følgje av samanslåinga.

Det er nokre av hovudpunkta etter ei veke med intens mekling under leiing av Knut Storberget mellom delegasjonane frå Troms og Finnmark.

Spenstig avgjerd

Kommunalminister Monica Mæland (H) lovprisar fylkespolitikarane som har forhandla fram avtalen.

- Dei har tatt stort leiarskap, det er ei veldig riktig avgjerd dei har tatt. Eg var ganske sikker på at dei ville komme i hamn, men ikkje så raskt. Vi er veldig glade for dei avgjerdene dei har tatt som vi no slepp å ta i departementet, sa statsråden då avtalen vart signert på eit hotell på Gardermoen torsdag ettermiddag.

- Her har alle gitt og tatt. Eg opplever to partar som begge er vinnarar og taparar, seier Mæland til NTB.

Ho trekkjer spesielt fram den nye Vadsø-avdelinga som skal jobbe med internasjonale forhold og nordområda.

- Det er ei spenstig avgjerd. Dei kjem heilt klart til å vere i førarsetet for ei viktig utvikling, seier kommunalministeren.

Harde tak

Storberget - som er fylkesmann i Hedmark og Oppland - seier til NTB at den nye fylkeskommunen skal ta i bruk heile regionen.

- Eg opplever at partane har vore veldig konstruktive. Det har vore harde tak, men samtidig har ein vore kreative når det gjeld å finne gode løysingar, seier Storberget.

Han poengterer at ingen tilsette skal vere nøydd til å flytte som følgje av samanslåinga, og han legg til at det også blir ei fordeling geografisk mellom toppleiarar og nestleiarar i dei ulike avdelingane.

- Det er gjort eit godt stykke arbeid for å sikre vekst i ein region vi alle er glade i, sa den tidlegare statsråden og stortingsrepresentanten då avtalen vart signert.

Steinflytting

Fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark meiner at forhandlingane i sum enda opp med ein avtale alle kan vere fornøgde med.

- Vi har gitt og tatt. Ingen har fått det heilt som dei ville, men avtalen er i sum noko vi kan leve med, sa ho til NRK etter signeringa.

Fylkesrådsleiar Willy Ørnebakk (Ap) i Troms ville ikkje vere med på at dei har brukt kjøttvekta og dermed sikra seg både politisk og administrativ toppleiing, og siger i symbolkampen om namnet.

- Vi har flytta på veldig mange steinar dei siste dagane, og ingen har gitt meir eller mindre enn nokon andre. Vi har landa på ein modell som skal vere utgangspunkt for å byggje det nye fylket frå i morgon, var hans kommentar.

Veksle på møtestadar

Den nye fylkeskommunen får også eit samisk og eit kvensk namn. Det samiske eigennamnet er Dávvin - som betyr lengst nord, og det kvenske er Ruija - som betyr nordlyslandet / «det nordlegaste».

Eitt av stridspunkta har handla om kvar assisterande fylkesmann skal sitte. No blir det ein i kvar av byane Tromsø og Vadsø.

Det nye fylkestinget får 57 medlemmer, ifølgje avtalen. Og møta skal haldast både i det som i dag er Troms og det som i dag er Finnmark.

Prosessen fram mot samanslåing skal samordnast og førebuast av ei fellesnemnd med 36 medlemmer - 19 frå Troms og 17 frå Finnmark. Leiaren blir vald frå Troms, og så konstituerer resten av nemnda seg sjølv.

Meklinga om samanslåinga mellom dei to fylka har gått føre seg på høggir den siste veka. Det siste døgnet sat partane saman på eit hotell på Gardermoen.

Forhandlingsdelegasjonen har forutan Vassvik og Ørnebakk bestått av Lise Svenning (H) frå fylkestinget i Finnmark fylkeskommune og fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Helvetica;
panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:purple;
text-decoration:underline;}
span.EpostStil17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:Arial;
color:windowtext;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
{page:Section1;}

Knut Storberget (i midten) har leidd meklinga mellom Troms og Finnmark i striden om fylkessamanslåinga. Frå venstre: Lise Svenning, Ragnhild Vassvik, Knut Storberget, Willy Ørnebakk og Stein Ovesen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix