USA skuldar Russland for nettangrep mot straum- og vassforsyning i Europa og USA

Trump-administrasjonen skuldar Russland for å ha stått bak ei rad nettangrep mot amerikanske og europeiske kjernekraftverk, vassverk og elektrisitetsnett.

Ei rad angrep fann stad mot slutten av 2015, på same tid som den russiske innblandinga i valkampen i USA var i gang, skriv The New York Times.

Angrepa fortsette til våren 2017, etter at president Donald Trump var blitt innsett, og ramma fleire installasjonar i Nord-Amerika og Europa. Angrepa blir av amerikanske styresmakter og private sikkerheitsselskap sett på som eit signal frå Moskva på at Russland kunne gripe inn i kritisk infrastruktur i Vesten dersom det skulle oppstå ein konflikt.

Ifølgje ein rapport frå Trump-administrasjonen torsdag hadde russiske hackarar skaffa seg tilgang til datamaskiner med tilgang til kritiske kontrollsystem ved kraftverk. Hackarane gjekk ikkje så langt at dei saboterte eller stengde ned datasystem som drifta kraftverka, heiter det i rapporten.

- Vi har no bevis for at dei sit ved maskinene, kopla opp mot industrielle kontrollmekanismar for infrastruktur som opna for at dei kunne stengje av straumforsyning eller utføre sabotasje, seier Eric Chien, ein sikkerheitsdirektør i Symantec.

- Ut frå det vi kan sjå, var dei inne i systema. Dei hadde høve til å stengje av straumforsyninga. Det einaste som manglar er politisk motivering, seier Chien.

Torsdag innførte Trump-administrasjonen sanksjonar mot russiske personar og organisasjonar som blir skulda for å ha blanda seg inn i valet og for «vondsinna nettangrep».

(©NPK)